Investicije u Foto art-u

Foto Art d.o.o., Svetog Roka 80, 31 000 Osijek, OIB: 40005413033, provodi projekt pod nazivom „Nabava fotoaparata i stroja za lasersko izrezivanje u svrhu unaprjeđenja usluga i povećanje konkurentnosti tvrtke Foto Art d.o.o.“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga „E-implus“.

Foto Art d.o.o. kroz projekt je nabavila stroj za lasersko izrezivanje te fotoaparat Nikon D 850 vrhunske kvalitete. Cilj samog projekta i nabave opreme je podizanje kvalitete usluga, širenje opsega usluga koje tvrtka može ponuditi, ubrzavanje proizvodno – tehnološkog procesa s većom iskorištenosti materijala.

Realizacijom projekta Foto Art d.o.o. je u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve tržišta i pružiti niz novih usluga, poput printa na velikim plohama i rezanim materijalima. Nabavljenom opremom također će tvrtka biti u mogućnosti kreirati i razvijati različite usluge.

Ukupna vrijednost projekta 156.011,30 kn, a udio sufinanciranja iznosi 50%. Projekt je započeo 5.1.2016. godine , a završio 5.1.2018. godine.

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba za više informacija: Sanja Ćurčić