Memorandumi

Memorandum služi za izradu službenih dokumenata, dopisa ili računa od strane tvrtke.

Najčešće sadrži logotip tvrtke sa generalnim podacima kao što su adresa, telefon, fax, web stranica, e-mail, a ovisno o vrsti dokumenta, može sadržavati i brojeve žiro računa, banaka i sl.

Standardne dimenzije memoranduma su A4 te gramaže 80 – 100g. Ovisno o nakladi tiskaju se digitalno ili offsetno.