Publikacije

Naziv:
Svjetlo i zemlja
SLAVONIJA BARANJA I SRIJEM

Godina izdavanja:
2012.

Naziv:
KOPAČKI RIT

Godina izdavanja:
2009.

Naziv:
Osijek : grad za dugu ljubav = the city of everasting love

Godina izdavanja:
2010.

Naziv:
Novigrad: samozatajan grad = il fascino discreto di cittanova.

Godina izdavanja:
2011.