UV PRINT

DIMENZIJE MATERIJALA: MAX 1500 x 2000 cm

VISINA MATERIJALA: MAX 15cm

BOJE: CMYK (full color) + BIJELA + UV LAK (gloss ili matt)

Nešto o materijalima